Rust en natuur

Rust & Natuur

Aan de rand van Hattem, midden in de natuur, ligt locatie De Watermulder. Het voornemen is om de voormalige zwembadlocatie te herontwikkelen. Er zijn al geruime tijd plannen om deze voormalige zwembadlocatie om te vormen tot een kwalitatief hoogwaardig woongebied met zorg voor de bestaande natuur.

Om deze plannen te concretiseren vragen wij u doormiddel van deze site te participeren in de ontwikkeling van het plangebied. Om zo een breed gedragen plan te realiseren.

De toekomstmuziek

  • Wonen aan het water
  • Een parkomgeving met wandelpaden
  • Meerdere gebundelde parkeervakken
Laat hier uw mening achter

Een welkom thuis in Hattem voor iedereen

Visie

De ambitie is om de Watermulder in ere te herstellen en te ontwikkelen tot een duurzame, hoogwaardige en toegankelijke leefomgeving waarin genoten kan worden van historische structuren, openheid en de aanwezige flora en fauna. Uitgangspunt is om de bestaande bebossing aan de rand van de projectlocatie en door het gebied heen zoveel mogelijk in stand te houden en waar nodig te versterken. Er zijn natuurlijke afscheidingen voorzien van hagen en bomen. Om het kerngebied goed in te kunnen vullen vragen wij uw input. Op deze manier maken wij De Watermulder samen tot een aangenaam gebied waar omwonenden en toekomstige bewoners veel woon- en leefgenot kunnen ervaren.

Houd mij op de hoogte